De Puszta

promofoto 20% promofoto 20% f-book omslag
Bekijk hier:  “Lisa”                          “Arno”                                      “Marika

De indrukwekkende Puszta(Poesta)… Deze begint aan de rand van Tiszafüred en het centrum ervan ligt op slechts 40 km (30′ met de wagen) van Lake Tisza Holiday Homes (“Tiszameer vakantiehuizen”), richting Debrecen.  Je kan er paardrijden, een leuke huifkarrentocht maken, dressuurshows bijwonen en schaap- en geitenherders aan het werk zien.  Meer details omtrent openingsuren, paardenshows, Puszta-safari’s met huifkarren of jeeps & treintjes e.d. vind je hier.
 photo paardenshow50_zps4d66f3ea.jpg      photo Hortobagy50_zps69992322.jpg      photo Waterbuffels50_zpsd6f31691.jpg
Een groot deel van het gebied van het Nationaal Park wordt gevormd door natuurlijke biotopen, alkalische graslanden en weiden, daarbij kleine en grote moerassen insluitend. Sommige kunstmatige wetlands in het gebied zijn van groot belang: dat zijn de visvijvers, verspreid over 6.000 hectare terrein. De moerassen en visvijvers zijn broedplaatsen van vogels en belangrijke plaatsen voor de trekvogels. Tot dusver zijn er 340 vogelsoorten geregistreerd in Hortobágy, waarvan 160 soorten nestelen in het Nationaal Park. De migratie van de kranen in het najaar is één van de meest spectaculaire gebeurtenissen. Tienduizenden kraanvogels, deze vogel is meteen ook het symbool van het Park, kunnen ieder jaar in oktober waargenomen worden wanneer ze boven de graslanden vliegen om hun nesten te bereiken.

ooievaar Puszta                                  vogels01
Het Nationaal Park Hortobágy werd in de World Heritage List van de UNESCO op 1 december 1999 opgenomen in de categorie van cultuurlandschappen, omdat de Hortobágy Puszta door de mensen voor het weiden van hun dieren sinds meer dan twee millennia werd gebruikt.
De herders wonen op de graslanden en hebben geen permanente gebouwen voor zichzelf of voor hun dieren. De meeste van de oude gebouwen van de herders zijn zeer eenvoudig maar ook praktisch en hoofdzakelijk gemaakt van riet. De paalputten voor het drenken van de dieren staan symbool voor de Hongaarse graslanden. Er werd ooit elke 10-12 km een herberg gebouwd langs de commerciële routes die de vlakte doorkruisen. Daar konden de reizigers uitrusten en de herders onderkomen vinden voor de nacht.
safari trein          Treintje puszta
De Poesta is het graslandschap van de Grote Hongaarse Laagvlakte, een steppelandschap met een hoog grondwaterpeil. Het corresponderende Hongaarse woord Puszta betekent letterlijk leegte en is van Slavische oorsprong.
Van oudsher werd de Poesta gebruikt voor veeteelt, tegenwoordig is het gebied grotendeels ontgonnen voor de akkerbouw. De laatste resten van de Poesta worden als natuurreservaat beschermd. Het grootste en bekendste daarvan is Hortobágy (37 km van Lake Tisza Holiday Homes vakantiehuizen) ten westen van Debrecen met zijn Nagycsárda (herberg) daterend uit 1699 en een inheems dierenpark.
Kenmerkend voor de traditionele Poesta van Midden- en Oost-Hongarije zijn de typische waterputten (reigerputten), kuddes grijze runderen en waterbuffels, schapen met gedraaide hoornen (racka), de krullige Mangalica varkens, de Nonius paarden en de langharige Hongaarse herdershonden Puli en Komondor.

 

Een volledig pdf-document met activiteiten om en rond de Lake Tisza Holiday Homes vakantiehuizen mailen wij u graag door na reservatie en betaling van het voorschot zodat u al gezellig kan beginnen met dromen en plannen!